OBUV (ZDRAVOTNÍ NEBO SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY), ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, LÉKAŘSKÉ NÁSTROJE
OBUV (ZDRAVOTNÍ NEBO SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY), ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, LÉKAŘSKÉ NÁSTROJE

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností AMS GLOBAL s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce.

Poštovní adresa pro doručování návrhů je:

ČOI
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha2

e-mail:adr@coi.cz
bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na http://adr.coi.cz

Share

Leave a comment