Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností AMS GLOBAL s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce.

Poštovní adresa pro doručování návrhů je:

ČOI
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha2

e-mail:adr@coi.cz
bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na http://adr.coi.cz

Share

Leave a comment